Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1766/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCT và Đạo đức lối sống HS 2018-2019
1768/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 2018-2019
1746/SGDĐT-GDTrH 11/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ GDQPAN Năm 2018-2019
1756/SGDĐT-GDMN 11/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019
1730/SGDĐT-TTr 10/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng  dẫn thực hiện công tác kiểm tra phối hợp thực hiện công tác thanh tra
1734/BC-SGDĐT 10/09/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết KN,TC quý III/2018
1735/BC-SGDĐT 10/09/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết KN,TC 9 tháng năm 2018
1722/SGDĐT-GDTH 07/09/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
1683/SGDĐT-GDTXCN 04/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018-2019 đối với GDTX
1686/BC-SGDĐT 04/09/2018 Báo cáo BC Kết quả cải thiện số chi phí không chính thức Qúy III/2018