Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1237/SGDĐT-TTr 14/07/2017 Công văn Rà soát số lượng cán bộ công chức làm công tác xây dựng chính sách soạn thảo văn bản QPPL
1240/BC-SGDĐT 14/07/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hợp tác phát triển GDĐT giữa tỉnh Đăk Nông và tỉnh Lâm đồng giai đoạn 2016-2020
1047/QĐ-SGDĐT 14/07/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục
1243/BC-SGDĐT 14/07/2017 Báo cáo Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
1049/QĐ-SGDĐT 14/07/2017 Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hưỡng dẫn học sinh tự học
1223/SGDĐT-KHTC 13/07/2017 Công văn V/v góp ý dự thảo Chỉ thị chấn chỉnh công tác thu, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
1227/SGDĐT-GDTrH 13/07/2017 Công văn Khảo sát triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm ĐANNQG 2020
1215/KH-SGDĐT 12/07/2017 Kế hoạch Kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2017
1216/KH-SGDĐT 12/07/2017 Kế hoạch Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL bậc mầm non,GV các cơ sở giáo dục mầm non, PT và GDTX năm học 2017-2018
1189/BC-SGDĐT 10/07/2017 Báo cáo Báo cáo kết quả thi THPT quốc gia 2017