Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1137/SGDĐT-TTr 19/06/2018 Báo cáo BC Đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 lĩnh vực pháp chế
1138-SGDĐT-TTr 19/06/2018 Báo cáo BC Đánh gía tình hình thực hiện công tác Thanh tra năm học 2017-2018
1147/SGDĐT-GDTH 19/06/2018 Báo cáo BC Thực trạng dạy học 2 buổi /ngày
1135/BC-SGDĐT 18/06/2018 Báo cáo BC Sơ kết 05 năm thực hiện NQ 29-NQ/TW
1110/BC-SGDĐT 14/06/2018 Báo cáo BC Công tác phân luồng sau giáo dục THCS tại vùng DTTS
1092/BC-SGDĐT 13/06/2018 Báo cáo BC Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II
1094/BC-SGDĐT 13/06/2018 Báo cáo BC  Cải thiện chỉ số chi phí không chính thức quý II/2018
1077/BC-SGDĐT 12/06/2018 Báo cáo BC Tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017-2018
1079/SGDĐT-VP 12/06/2018 Báo cáo BC Tình hình thực hiện NQ TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
1082/BC-SGDĐT 12/06/2018 Báo cáo BC Tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX
Trang 1 / 912345»...Cuối »