Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 433/BC-SGDĐT 06/12/2023 Báo cáo Báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2023
Số: 415/BC-SGDĐT 27/11/2023 Báo cáo Báo cáo kết quả kiểm tra quản lý các khoản thu chi đầu năm học 2023-2024
775/BC-SGDĐT 15/12/2022 Báo cáo 22. BC 775 PCTN 2022
768 15/12/2022 Báo cáo 31. BC 768 thanh tra nam 2022
720/BC-SGDĐT 28/11/2022 Báo cáo 28. BC 720 theo doi thi hanh PL 2022
719/BC-SGDĐT 28/11/2022 Báo cáo 29. BC 719 theo doi thi hanh PL ve XLVPHC nam 2022
373/BC-SGDĐT 16/06/2022 Báo cáo 20. BC 373 PBGDPL hoa giai cơ sơ
461/BC-SGDĐT 18/08/2021 Báo cáo Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021
214/BC-SGDĐT 10/05/2021 Báo cáo BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
31/03/2021 Báo cáo Báo cáo TEMIS năm 2020
Trang 1 / 2312345»1020...Cuối »