Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2507/BC-SGDĐT 11/12/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hiện chỉ thị 50-CT/TW của bộ chính trị 2018
2508/BC-SGDĐT 11/12/2018 Báo cáo BC Cải thiện chỉ số chi phí không chính thức 2018
2509/BC-SGDĐT 11/12/2018 Báo cáo BC Cải thiện chỉ số chi phí không chính thức quý IV năm 2018
2488/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác thanh tra quý IV 2018
2489/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác thanh tra 2018
2490/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV 2018
2491/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết khiếu  nại tố cáo 2018
2431/SGDĐT-KHTC 29/11/2018 Báo cáo BC Thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018
2346/SGDĐT-TTr 20/11/2018 Báo cáo BC Về cơ cấu TC thống kê đội ngũ CB công chức thanh tra sở
2282/BC-SGDĐT 12/11/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hiện chị thị số 27/CT-TTg
Trang 1 / 1212345»10...Cuối »