Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
95/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Văn bản QPPL Triển khai Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ và Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư