Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1311/CV-SGDĐT 16/09/2020 Công văn CV TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC TRANG BỊ SGK VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
1301/CV-SGDĐT 15/09/2020 Công văn V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021
3019/UBND/BCĐ896 24/06/2020 Công văn Công văn triển khai một số công tác phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư
807/SGDĐT-GDTrHQLCL 23/06/2020 Công văn Về việc triển khai hướng dẫn thi TN THPT năm 2020
762/GDTrHQLCL 16/06/2020 Công văn CV_762_Quy_dinh_DTN_thi_sinh_tu_do
207/SGDĐT-TTr 28/11/2019 Công văn Báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”
2114-CV-SGDĐT 13/11/2019 Công văn Phối hợp chấn chỉnh công tác thu quản lý sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở công lập
167/KL-SGDĐT 11/11/2019 Công văn Kết quả chủ yếu về công tác phòng chống tham những
1967/SGDĐT-TTr 10/10/2019 Công văn Kết quả chủ yếu về công tác phòng chống tham những
1564-SGDĐT 23/07/2019 Công văn Tiếp tục quản lý chấn chỉnh việc thực hiện các khoản đóng góp trong các cơ sở GD
Trang 1 / 1112345»10...Cuối »