Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2139/SGDĐT-TTr 31/10/2023 Công văn Trien khai 3094.UBND (Ngay PL nam 2023)
1516/SGDĐT-GDTrHQLCL 18/08/2023 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024
1431/SGDĐT-VP 07/08/2023 Công văn Công văn triển khai CV số 4277/UBND-KT ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh
702/GDTrH-QLCL 26/04/2023 Công văn Công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi TN THPT 2023
217/SGDĐT-VP 15/02/2023 Công văn CV triển khai bộ chỉ số đánh giá các cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX
1470/SGDĐT-VP 16/09/2022 Công văn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT và chuyển đổi số năm học 2022-2023
1369/SGDĐT-TTr 30/08/2022 Công văn 13. CV 1369 SGD trien khai cuoc thi
13/SGDĐT-TCCBTC 05/01/2022 Công văn CV điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021 theo CV 7281 của UBND tỉnh
1405/SGDĐT-TTr 14/09/2021 Công văn Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
1241/SGDĐT-TTr 18/08/2021 Công văn Triển khai thực hiện quy định về công tác tiếp công dân.
Trang 1 / 1312345»10...Cuối »