Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
409/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số: 1775/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024
644/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định Phê duyệt số lượng học sinh được thụ hưởng máy tính bảng từ Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
592/QĐ-UBND 23/03/2022 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
28/KH-UBND 18/01/2021 Kế hoạch Thực hiện tăng cường tiết kiệm điện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
11/CT-UBND 16/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11 của UBND tỉnh
3019/UBND/BCĐ896 24/06/2020 Công văn Công văn triển khai một số công tác phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư
37/2018/QĐ-UBND 14/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định ban hành quy định quản lý Nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
33/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
34/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Trang 1 / 3123»