Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
37/2018/QĐ-UBND 14/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định ban hành quy định quản lý Nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
33/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
34/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
35/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
28/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Văn bản QPPL Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
24/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Văn bản QPPL Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
18/2018/QĐ-UBND 24/08/2018 Văn bản QPPL Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
1115/QĐ-UBND 19/07/2018 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
09/CT-UBND 10/10/2017 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5616/UBND-NC 09/10/2017 Công văn Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Trang 1 / 3123»