Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
236/KH-SGDĐT 15/02/2019 Kế hoạch KH Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2019 của ngành GDĐT
185/KH-SGDĐT 30/01/2019 Kế hoạch KH Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2019 của ngành GDĐT
186/KH-SGDĐT 30/01/2019 Kế hoạch KH  Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của sở GDĐT tỉnh Đăk Nông
178/KH-SGDĐT 29/01/2019 Kế hoạch KH Kiểm tra rà soát và cập nhật VB QPPL 2019
165/KH-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch KH Thực hiện công tác phòng chông tham nhũng đến 2020 của ngành GDĐT
166/KH-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch KH Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước 2019 của ngành GDĐT tỉnh Đăk Nông
97/QĐ-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch Phê duyệt  KH công  tác Pháp chế 2019
162/KH-SGDĐT 25/01/2019 Kế hoạch KH  Thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên của ngành giáo dục
133/KH-SGDĐT 22/01/2019 Kế hoạch KH triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2019 của ngành GDĐT
1412/KH-SGDĐT 30/07/2018 Kế hoạch KH Triển khai thực hiện QĐ 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017
Trang 1 / 712345»...Cuối »