Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
58-BC-SGDĐT 14/02/2020 Báo cáo Báo cáo công tác CCHC quý I/2020
11-KH-SGDĐT 10/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2114-CV-SGDĐT 13/11/2019 Công văn Phối hợp chấn chỉnh công tác thu quản lý sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở công lập
44-TB-SGDĐT 13/11/2019 Thông báo TB Thời gian địa điểm phỏng vấn vóng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
2096-CV-SGDĐT 11/11/2019 Hướng dẫn Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
43-TB-SGDĐT 07/11/2019 Thông báo TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT
157-BC-SGDĐT 07/11/2019 Báo cáo Bao cao viec to chuc thuc hien Cong tac thanh tra dau nam theo CV893TTrBGD
151-BC-SGDĐT 04/11/2019 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1287/QĐ-SGDĐT 30/09/2019 Quyết định Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
20-KH-SGDĐT 24/09/2019 Kế hoạch KH Công tác pháp chế 2019-2020
89-BC-SGDĐT 17/09/2019 Báo cáo Báo cáo KSTTHC quý III/2019
1829-CV-SGDĐT 16/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Trang 1 / 4712345»102030...Cuối »