Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
337/BC-SGDĐT 08/07/2020 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020
333/BC-SGDĐT 06/07/2020 Báo cáo Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2019-2020
522/QĐ-SGDĐT 26/06/2020 Quyết định QĐ thành lập Hội đồng trường THPT Krông Nô
828/KL-SGDĐT 25/06/2020 Kết Luận Kết luận Thanh tra Phòng GDĐT Đắk Song
305/BC-SGDĐT 24/06/2020 Báo cáo Báo cáo TĐ-KT tổng kết công tác pháp chế
3019/UBND/BCĐ896 24/06/2020 Công văn Công văn triển khai một số công tác phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư
807/SGDĐT-GDTrHQLCL 23/06/2020 Công văn Về việc triển khai hướng dẫn thi TN THPT năm 2020
300/SGDĐT-VP 22/06/2020 Báo cáo báo cáo thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên trang thông tin điện tử năm 201989_CV_bc_cong_khai_minh_bach_Signed_Signed_Signed20200622100321
762/GDTrHQLCL 16/06/2020 Công văn CV_762_Quy_dinh_DTN_thi_sinh_tu_do
724-CV-SGDĐT 10/06/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THPT Hùng Vương huyện Krông Nô
50-KH-SGDĐT 05/06/2020 Kế hoạch Kế hoạch biên chế công chức Sở GDĐT năm 2021
221-BC-SGDĐT 20/05/2020 Báo cáo Báo cáo 6 tháng về công tác CCHC năm 2020
Trang 1 / 5112345»102030...Cuối »