Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
89-BC-SGDĐT 17/09/2019 Báo cáo Báo cáo KSTTHC quý III/2019
1829-CV-SGDĐT 16/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
21-TB-SGDĐT 16/09/2019 Thông báo TB Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở GDĐT 2019-2020
1805-CV-SGDĐT 10/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác TĐ-KT năm học 2019-2020
20-TB-SGDĐT 10/09/2019 Thông báo TB Xét tuyển viên chức làm việc tại các đon vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở GDĐT
66-BC-SGDĐT 09/09/2019 Báo cáo Báo cáo 9 tháng về nâng cao chỉ số PCI
1795-CV-SGDĐT 09/09/2019 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ  ĐỐI VỚI GDMN  NĂM HỌC 2019-2020
1788-CV-SGDĐT 06/09/2019 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
65-BC-SGDĐT 06/09/2019 Báo cáo CV Báo cáo thực hiện chỉ thị 50
13-KH-SGDĐT 06/09/2019 Kế hoạch CV Ke hoach phong chong tham nhung 2019
1753-CV-SGDĐT 30/08/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020
10-KH-SGDĐT 30/08/2019 Kế hoạch Triển khai Đề án ứng dụng CNTT trong PBGDPL.
Trang 1 / 4612345»102030...Cuối »