Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
21/KL-SGDĐT 07/01/2021 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
2926/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 28/12/2020 Công văn Triển khai thực hiện văn bản quy định pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động 2926signed_Signed20201229084113_000.00.07.H16
682/BC-SGDĐT 15/12/2020 Báo cáo Báo cáo Chỉ thị 10 năm 2020
666/BC-SGDĐT 14/12/2020 Báo cáo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
650/BC-SGDĐT 09/12/2020 Báo cáo Báo cáo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW
1552/KL-SGDĐT 02/12/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành trường THPT Lê Duẩn
1518/QĐ-SGDĐT 02/12/2020 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021
619/BC-SGDĐT 24/11/2020 Báo cáo Báo cáo công tác CCHC năm 2020
87/KH-SGDĐT 17/11/2020 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2020-2021
1673/KL-SGDĐT 17/11/2020 Kết Luận Kết luân thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp; việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021
607/BC-SGDĐT 16/11/2020 Báo cáo Báo cáo Bưu chính Công ích năm 2020
1646/CV-SGDĐT 11/11/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HĐTN TỪ NĂM HỌC 2020-2021
Trang 1 / 5612345»102030...Cuối »