Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/2020/TT-BKHCN 10/12/2022 Văn bản QPPL Triển khai thực hiện Thông tư 06/2020/TT-BKHCN
1824/KL-SGDĐT 22/11/2021 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT Đắk Mil về việc thanh tra việc thực hiện công tác sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục, viên chức và người lao động; việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với cấp học trung học phổ thông tại Trường THPT Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
1810/KL-SGDĐT 19/11/2021 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT Trần Hưng Đạo về việc thanh tra việc thực hiện công tác sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục, viên chức và người lao động; việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với cấp học trung học phổ thông tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
1757/KL-SGDĐT 10/11/2021 Kết Luận Kết luận thanh tra trường DTNT Krông Nô Về việc thanh tra việc ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục tại Trường phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Krông Nô
1731/KL-SGDĐT 08/11/2021 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT Krông Nô về việc thanh tra việc ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục tại Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
2525/QĐ-SGDĐT 01/11/2021 Quyết định Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2309/QĐ-SGDĐT 16/09/2021 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022
1421/KL-SGDĐT 15/09/2021 Kết Luận KẾT LUẬN THANH TRA Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Đắk Nông
1405/SGDĐT-TTr 14/09/2021 Công văn Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
1539/SGDĐT-TTr 08/09/2021 Hướng dẫn HƢỚNG DẪN Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục
461/BC-SGDĐT 18/08/2021 Báo cáo Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021
1241/SGDĐT-TTr 18/08/2021 Công văn Triển khai thực hiện quy định về công tác tiếp công dân.
Trang 1 / 6112345»102030...Cuối »