Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2213/TB-SGDĐT 04/12/2017 Thông báo TB kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức 2017
2214/TB-SGDĐT 04/12/2017 Thông báo TB Kết quả đánh giá, xếp loại Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc năm 2016-2017
2202/SGDĐT-GDTrH 01/12/2017 Công văn Khảo sát trực tuyến và báo cáo về hệ thống tài liệu dạy và học tiếng Anh
2178/SGDĐT-CTTT 30/11/2017 Công văn Hưởng ứng cuộc thi Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo theo lời bác
2182/SGDĐT-VP 30/11/2017 Công văn Tổ chức lại các khối thi đua năm học 2017-2018
2183/SGDĐT-VP 30/11/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
2168/BC-SGDĐT 29/11/2017 Báo cáo BC học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
2170/BC-SGDĐT 29/11/2017 Báo cáo BC sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-TTg
2165/SGDĐT-GDTrH 28/11/2017 Công văn Triệu tập cán bộ giáo viên tham gia hội thảo về cải thiện môi trường dạy học tiếng Anh
2166/SGDĐT-CTTT 28/11/2017 Công văn Chấn chỉnh công tác y tế trường học, ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học