Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
609-QĐ 07/06/2019 Quyết định Thành lập đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia 2019
106/QĐ-SGDĐT 30/01/2019 Quyết định Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở GDĐT
85/QD-SGDĐT 21/01/2019 Quyết định QĐ Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan sở GDĐT
90/QĐ-SGDĐT 21/01/2019 Quyết định Phê duyệt KH thanh tra 2019
719/QĐ 14/08/2018 Quyết định QĐ Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc năm 2017-2018
1115/QĐ-UBND 19/07/2018 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
268/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
269/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL  Ban thư ký Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
244/QĐ-SGDĐT 23/04/2018 Quyết định Ban hành quy định về nội dung thực hiện các phương thức tuyển sinh chế độ ưu tiên đối với tuyển sinh Trung học PT trên địa bàn
225/QĐ-SGDĐT 23/04/2018 Quyết định Công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm,nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp cơ sở đơn vị trực thuộc sở năm học 2017-2018
Trang 1 / 912345»...Cuối »