Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Văn bản QPPL Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
26/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Văn bản QPPL Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Văn bản QPPL Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
1481/SGDĐT-TTr 08/08/2018 Báo cáo BC Kết quả thanh tra công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2018-2019
4462/BGDĐT-QLCL 25/09/2017 Công văn Tổ chức kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy từ năm 2018
4378/BGDĐT-QLCL 20/09/2017 Công văn Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018
Trang 1 / 3123»