Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2454/SGDĐT-GDTXCN 04/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học theo đại chỉ sử dụng 2019
2431/SGDĐT-KHTC 29/11/2018 Báo cáo BC Thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018
2121/KL-SGDĐT 28/11/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Huyện Tuy Đức
2346/SGDĐT-TTr 20/11/2018 Báo cáo BC Về cơ cấu TC thống kê đội ngũ CB công chức thanh tra sở
2282/BC-SGDĐT 12/11/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hiện chị thị số 27/CT-TTg
2287/BC-SGDĐT 12/11/2018 Báo cáo BC Tình hình thực hiện công tác CCHC 2018
2285/SGDĐT-GDTXCN 12/11/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân Vận Khéo
2247/BC-SGDĐT 08/11/2018 Báo cáo BC Công tác đào tạo bồi dưỡng CB,CC,VC 2018
2200/SGDĐT-GDTrH 01/11/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn TC thi môn tiếng anh tại cuộc thi Olympic 23/3 cấp trung học năm 2018-2019
2199/SGDĐT-QLCL 01/11/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục 2018-2019