Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
20-KH-SGDĐT 24/09/2019 Kế hoạch KH Công tác pháp chế 2019-2020
91/BC-SGDĐT 18/09/2019 Báo cáo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
89-BC-SGDĐT 17/09/2019 Báo cáo Báo cáo KSTTHC quý III/2019
1829-CV-SGDĐT 16/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
21-TB-SGDĐT 16/09/2019 Thông báo TB Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở GDĐT 2019-2020
1805-CV-SGDĐT 10/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác TĐ-KT năm học 2019-2020
20-TB-SGDĐT 10/09/2019 Thông báo TB Xét tuyển viên chức làm việc tại các đon vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở GDĐT
1210/QĐ-SGDĐT 10/09/2019 Quyết định
90/BC-SGDĐT 09/09/2019 Báo cáo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019
68/BC-SGDĐT 09/09/2019 Báo cáo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019