Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
508/BC-SGDĐT 30/03/2018 Báo cáo BC tình hình XD chính quyền điện tử
499/KL-SGDĐT 29/03/2018 Kết Luận KL thanh tra chuyên ngành giáo dục trường THPT Đăk Song
500/KL-SGDĐT 29/03/2018 Kết Luận KL thanh tra chuyên ngành giáo dục trường THPT Phan Đình Phùng
503/KH-SGDĐT 29/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện công tác văn thư lưu trữ 2018
504/SGDĐT-VP 29/03/2018 Công văn Khắc phục bệnh thành tích và tình trạng HS ngồi nhầm lớp
488/SGDĐT-QLCL 28/03/2018 Hướng dẫn Triển khai hướng dẫn thi THPT quốc gia 2018
150/QĐ-SGDĐT 27/03/2018 Quyết định Ban hành QĐ quản lý vân hành và sử dụng hệ thống phần mềm Mạng giáo dục đã triển khai tập huấn
463/SGDĐT-KHTC 26/03/2018 Công văn Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với TE mẫu giáo
438/BC-SGDĐT 22/03/2018 Báo cáo BC tình hình và kết quả hoạt động KHoa học và Công nghệ cơ sở 2017 phương hướng 2018
441/KH-SGDĐT 22/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đến năm 2020