Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
268/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
269/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL  Ban thư ký Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
781/SGDĐT-QLCL 07/05/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thi tuyển sinh THPT năm học 2018-2019
760/KH-SGDĐT 04/05/2018 Kế hoạch KH giáo dục người khuyết tật của ngành giáo dục giai đoạn 2018-2020
758/SGDĐT-GDTrH 03/05/2018 Thông báo TB kết quả hội thảo cải  thiện môi trường dạy học tiếng anh TC tại trường THPT Đăk Song
728/BC-SGDĐT 02/05/2018 Báo cáo BC sơ kết ba năm thi hành Luật TC chính quyền địa phương
730/SGDĐT-GDTrH 02/05/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS, THPT năm học 2018-2019
692/KL-SGDĐT 26/04/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Gia Nghĩa
693/KL-SGDĐT 26/04/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Chu Văn An
658/SGDĐT-GDTXCN 23/04/2018 Công văn XD kế hoạch BDTX cán bộ quản lý bậc MN và GV MN,PT,GDTX 2018-2019