Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2121/KL-SGDĐT 28/11/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Huyện Tuy Đức
1136/KL-SGDĐT 18/06/2018 Kết Luận
KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục TTNNTH
975/KL-SGDĐT 29/05/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục Trường THPT ĐăkMil
976/KL-SGDĐT 29/05/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục Trường THPT Trần Hưng Đạo
692/KL-SGDĐT 26/04/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Gia Nghĩa
693/KL-SGDĐT 26/04/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Chu Văn An
499/KL-SGDĐT 29/03/2018 Kết Luận KL thanh tra chuyên ngành giáo dục trường THPT Đăk Song
500/KL-SGDĐT 29/03/2018 Kết Luận KL thanh tra chuyên ngành giáo dục trường THPT Phan Đình Phùng
252/KL-SGDĐT 12/02/2018 Kết Luận KL thanh tra hành chính trường THPT Lê Qúy Đôn
253/KL-SGDĐT 12/02/2018 Kết Luận KL Thanh tra hành chính trường PT DTNT THCS và THPT Huyện Tuy Đức
Trang 1 / 212»