Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1106-KL-SGDĐT 23/05/2019 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành  Phòng GDĐT Huyện Cư Jút
955-KL-SGDĐT 13/05/2019 Kết Luận KL thanh tra hành chính trường THPT Lương Thế Vinh
904-KL-SGDĐT 06/05/2019 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành trường THPT Nguyễn Du
905-KL-SGDĐT 06/05/2019 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành trường THPT Quang Trung
626-KL-SGDĐT 01/04/2019 Kết Luận Kết luận thanh tra  về thanh tra chuyên ngành PGD huyện ĐăkGlong
570-KL-SGDĐT 25/03/2019 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành trường DTNT CưJút
2121/KL-SGDĐT 28/11/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Huyện Tuy Đức
1136/KL-SGDĐT 18/06/2018 Kết Luận
KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục TTNNTH
975/KL-SGDĐT 29/05/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục Trường THPT ĐăkMil
976/KL-SGDĐT 29/05/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục Trường THPT Trần Hưng Đạo
Trang 1 / 212»