Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
365/KL-SGDĐT 10/04/2023 Kết Luận KẾT LUẬN THANH TRA về công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về: thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; công tác kiểm tra nội bộ; biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút
37/KL-SGDĐT 09/01/2023 Kết Luận KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thực hiện quy định về công khai trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về thực hiện đổi mới giáo dục đối với cấp học trung học phổ thông, công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục tại Trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
36/KL-SGDĐT 07/01/2023 Kết Luận KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thực hiện quy định về công khai trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về thực hiện đổi mới giáo dục đối với cấp học trung học phổ thông, công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục tại Trường THPT Đắk Glong, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
25/KL-SGDĐT 05/01/2023 Kết Luận KẾT LUẬN THANH TRA Về việc ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục, thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; công tác kiểm tra nội bộ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô
1981/KL-SGDĐT 01/12/2022 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT Trần Phú về việc thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trườn
1959/KL-SGDĐT 28/11/2022 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT Hùng Vương về việc thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường
1839/KL-SGDĐT 09/11/2022 Kết Luận Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về liên kết đào tạo; quy định về tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
1340/KL-SGDĐT 23/08/2022 Kết Luận Kết luận thanh tra công tác chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tỉnh Đắk Nông.
1298/KL-SGDĐT 15/08/2022 Kết Luận Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đắk Nông
1190/KL-SGDĐT 27/07/2022 Kết Luận Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đắk Nông
Trang 1 / 812345»...Cuối »