Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1722/SGDĐT-GDTH 07/09/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
1683/SGDĐT-GDTXCN 04/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018-2019 đối với GDTX
1686/BC-SGDĐT 04/09/2018 Báo cáo BC Kết quả cải thiện số chi phí không chính thức Qúy III/2018
1689/KH-SGDĐT 04/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành KH Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN năm 2108
1691/BC-SGDĐT 04/09/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hiện chỉ số 50-CT/TW của Bộ chính trị quý III/2018
1674-SGDĐT 31/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thi chọn đội tuyển HSG dự thi HSGQG 2019
1649/SGDĐT-GDTrH 28/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục TH năm học 2018-2019
1625-SGDĐT 27/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn quy trình biên soạn bổ sung,cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp
1626-SGDĐT 27/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và TC cuộc thi KHKT
1636/BC-SGDĐT 27/08/2018 Báo cáo BC Tình hình triển khai và thực hiện các văn bản về dân chủ trong hoạt động của các sở GDĐT công lập