Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1763/KH-SGDĐT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành KH Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và năm 2019 đề án dạy và học NN
1764/TB-SGDĐT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành TB Kết quả kiểm tra công tác triển khai đầu năm 2018-2019
1765/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  GDDT 2018-2019
1766/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCT và Đạo đức lối sống HS 2018-2019
1768/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 2018-2019
1746/SGDĐT-GDTrH 11/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ GDQPAN Năm 2018-2019
1756/SGDĐT-GDMN 11/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019
1730/SGDĐT-TTr 10/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng  dẫn thực hiện công tác kiểm tra phối hợp thực hiện công tác thanh tra
1734/BC-SGDĐT 10/09/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết KN,TC quý III/2018
1735/BC-SGDĐT 10/09/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết KN,TC 9 tháng năm 2018