Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1654/QĐ-SGDĐT 27/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành QĐ Ban hành quy chế văn hóa công sở trong cơ quan Sở GDĐT
1653/QĐ-SGDĐT 27/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành QĐ Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan VP Sở GDĐT
1652/QĐ-SGDĐT 27/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành QĐ ban hành quy tắc ứng xử của CB, CC, người lao động trong cơ quan Sở GDĐT
2608/KL-SGDĐT 25/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Trần Phú
2609/KL-SGDĐT 25/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Krông Nô
2618/KH-SGDĐT 25/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành KH triển khai thực hiện đề án Tăng cường QL,GD chính trị tư tưởng đối với HS,SV trên môi trường mạng
2454/SGDĐT-GDTXCN 04/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học theo đại chỉ sử dụng 2019
2285/SGDĐT-GDTXCN 12/11/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân Vận Khéo
2200/SGDĐT-GDTrH 01/11/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn TC thi môn tiếng anh tại cuộc thi Olympic 23/3 cấp trung học năm 2018-2019
2199/SGDĐT-QLCL 01/11/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục 2018-2019
Trang 1 / 41234»