Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1150/SGDĐT-GDTH 19/06/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới VNEN
1135/BC-SGDĐT 18/06/2018 Báo cáo BC Sơ kết 05 năm thực hiện NQ 29-NQ/TW
1136/KL-SGDĐT 18/06/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục TTNNTH
1121/SGDĐT-CTTT 15/06/2018 Công văn Tuyên truyền hưởng ứng tham quan nghiêm cứu học tập tại các di tích Lịch sữ CM
1110/BC-SGDĐT 14/06/2018 Báo cáo BC Công tác phân luồng sau giáo dục THCS tại vùng DTTS
1111/SGDĐT-GDMN 14/06/2018 Kế hoạch KH Tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020
1092/BC-SGDĐT 13/06/2018 Báo cáo BC Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II
1094/BC-SGDĐT 13/06/2018 Báo cáo BC  Cải thiện chỉ số chi phí không chính thức quý II/2018
1095/BC-SGDĐT 13/06/2018 Công văn Thực hiện công tác thanh tra 2017-2018
1077/BC-SGDĐT 12/06/2018 Báo cáo BC Tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017-2018