Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1002/KH-SGDĐT 01/06/2018 Kế hoạch KH Thanh tra kiểm tra thi THPT Quốc gia 2018
978/SGDĐT-CTTT 30/05/2018 Công văn Hướng ứng chiến dịch những giọt máu hồng  hè năm 2018
975/KL-SGDĐT 29/05/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục Trường THPT ĐăkMil
976/KL-SGDĐT 29/05/2018 Kết Luận KL Thanh tra chuyên ngành giáo dục Trường THPT Trần Hưng Đạo
859/BC-SGDĐT 16/05/2018 Báo cáo BC tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018
838/BC-SGDĐT 15/05/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
820/SGDĐT-GDTXCN 14/05/2018 Thông báo Thông báo đào tạo trình độ thạch sĩ 2018
822/KH-SGDĐT 14/05/2018 Kế hoạch KH tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với HS,SV giai đoạn 2-18-2020
268/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
269/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL  Ban thư ký Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018