Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1517/SGDĐT-TTr 18/08/2023 Hướng dẫn HD TTr KTr 2023.2024 so 1517
1539/SGDĐT-TTr 08/09/2021 Hướng dẫn HƢỚNG DẪN Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục
1646/CV-SGDĐT 11/11/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HĐTN TỪ NĂM HỌC 2020-2021
1638/CV-SGDĐT 10/11/2020 Hướng dẫn HD công tác thi đua năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo
1630/CV-SGDĐT 09/11/2020 Hướng dẫn V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
1460/SGDĐT-VP 09/10/2020 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
1422/CV-SGDĐT 01/10/2020 Hướng dẫn Hương dẫn Về việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
1366/CV-SGDĐT 22/09/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2020-2021
1365/CV-SGDĐT 22/09/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021- GDMN
2096-CV-SGDĐT 11/11/2019 Hướng dẫn Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
Trang 1 / 612345»...Cuối »