Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2096-CV-SGDĐT 11/11/2019 Hướng dẫn Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
1829-CV-SGDĐT 16/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
1805-CV-SGDĐT 10/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác TĐ-KT năm học 2019-2020
1795-CV-SGDĐT 09/09/2019 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ  ĐỐI VỚI GDMN  NĂM HỌC 2019-2020
1788-CV-SGDĐT 06/09/2019 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
1753-CV-SGDĐT 30/08/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020
1722/SGDĐT-GDTH 07/09/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
1674-SGDĐT 31/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thi chọn đội tuyển HSG dự thi HSGQG 2019
1649/SGDĐT-GDTrH 28/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục TH năm học 2018-2019
1625-SGDĐT 27/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn quy trình biên soạn bổ sung,cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp
Trang 1 / 512345»