Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1646/CV-SGDĐT 11/11/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HĐTN TỪ NĂM HỌC 2020-2021
1638/CV-SGDĐT 10/11/2020 Hướng dẫn HD công tác thi đua năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo
1630/CV-SGDĐT 09/11/2020 Hướng dẫn V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
1460/SGDĐT-VP 09/10/2020 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
1422/CV-SGDĐT 01/10/2020 Hướng dẫn Hương dẫn Về việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
1365/CV-SGDĐT 22/09/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021- GDMN
1366/CV-SGDĐT 22/09/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2020-2021
2096-CV-SGDĐT 11/11/2019 Hướng dẫn Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
1829-CV-SGDĐT 16/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
1805-CV-SGDĐT 10/09/2019 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác TĐ-KT năm học 2019-2020
Trang 1 / 612345»...Cuối »