Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
807/SGDĐT-GDTrHQLCL 23/06/2020 Công văn Về việc triển khai hướng dẫn thi TN THPT năm 2020
300/SGDĐT-VP 22/06/2020 Báo cáo báo cáo thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên trang thông tin điện tử năm 201989_CV_bc_cong_khai_minh_bach_Signed_Signed_Signed20200622100321
762/GDTrHQLCL 16/06/2020 Công văn CV_762_Quy_dinh_DTN_thi_sinh_tu_do
724-CV-SGDĐT 10/06/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THPT Hùng Vương huyện Krông Nô
50-KH-SGDĐT 05/06/2020 Kế hoạch Kế hoạch biên chế công chức Sở GDĐT năm 2021
221-BC-SGDĐT 20/05/2020 Báo cáo Báo cáo 6 tháng về công tác CCHC năm 2020
46-KH-SGDĐT 19/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020 của Sở GDĐT Đắk Nông
610/KL-SGDĐT 15/05/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT DTNT N'Trang Lơng
45-KH-SGDĐT 11/05/2020 Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
44/KH-SGDĐT 06/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học