Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
955-KL-SGDĐT 13/05/2019 Kết Luận KL thanh tra hành chính trường THPT Lương Thế Vinh
904-KL-SGDĐT 06/05/2019 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành trường THPT Nguyễn Du
905-KL-SGDĐT 06/05/2019 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành trường THPT Quang Trung
801-SGDĐT-GDTXCTTT 19/04/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện TT 06-2019-TT-BGDĐT
719-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn KH thực hiện nhiệm vụ XD xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2019
720-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn KH triển khai thực hiện nghị định 137-2018-NĐ-CP
721-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn Ban hành KH triển khai thi hành luật đặc xá 2018
722-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn KH triển khai thi hành luật công an nhân dân 2018
723-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Kế hoạch KH Thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến GDPL
736-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn Công tác thi hành án hành chính 2019