Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
180-BC-SGDĐT 27/04/2020 Báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
163-BC-SGDĐT 17/04/2020 Báo cáo BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 CẤP TIỂU HỌC
473-CV-SGDĐT 15/04/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Chí Thanh
31-KH-SGDĐT 30/03/2020 Kế hoạch KH CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHÔNG BẠO HÀNH GDMN
114-BC-SGDĐT 23/03/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin quý I năm 2020
111-BC-SGDĐT 20/03/2020 Báo cáo Công văn Báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá tình hình tình hình - kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, Quý I năm 2020
110-BC-SGDĐT 19/03/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống covid-19 đối với Giáo dục trung học
96-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
97-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông và điều chỉnh lại quy mô điểm trường, lớp học trong năm học 2019 - 2020
99-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo báo cáo công tác an toàn giao thông quý I năm 2020