Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
44-TB-SGDĐT 13/11/2019 Thông báo TB Thời gian địa điểm phỏng vấn vóng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
43-TB-SGDĐT 07/11/2019 Thông báo TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT
21-TB-SGDĐT 16/09/2019 Thông báo TB Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở GDĐT 2019-2020
20-TB-SGDĐT 10/09/2019 Thông báo TB Xét tuyển viên chức làm việc tại các đon vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở GDĐT
288-TB-SGDĐT 25/02/2019 Thông báo Thông báo việc phân công nhiệm vụ của LĐ sở GDĐT
1517/TB-SGDĐT 14/08/2018 Thông báo TB Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng 2018
820/SGDĐT-GDTXCN 14/05/2018 Thông báo Thông báo đào tạo trình độ thạch sĩ 2018
758/SGDĐT-GDTrH 03/05/2018 Thông báo TB kết quả hội thảo cải  thiện môi trường dạy học tiếng anh TC tại trường THPT Đăk Song
541/SGDĐT-GDTXCN 05/04/2018 Thông báo TB hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh 2018
124/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo TB kết luận,chỉ đạo của giám đốc Sở GDĐT tại hội nghị  quán triệt ,triển khai TB KL của Bộ trưởng
Trang 1 / 3123»