Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
724-CV-SGDĐT 10/06/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THPT Hùng Vương huyện Krông Nô
50-KH-SGDĐT 05/06/2020 Kế hoạch Kế hoạch biên chế công chức Sở GDĐT năm 2021
221-BC-SGDĐT 20/05/2020 Báo cáo Báo cáo 6 tháng về công tác CCHC năm 2020
46-KH-SGDĐT 19/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020 của Sở GDĐT Đắk Nông
610/KL-SGDĐT 15/05/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra trường THPT DTNT N'Trang Lơng
45-KH-SGDĐT 11/05/2020 Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
44/KH-SGDĐT 06/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
180-BC-SGDĐT 27/04/2020 Báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
163-BC-SGDĐT 17/04/2020 Báo cáo BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 CẤP TIỂU HỌC
473-CV-SGDĐT 15/04/2020 Kết Luận Kết luận thanh tra hành chính trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Chí Thanh