Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
488/SGDĐT-QLCL 28/03/2018 Hướng dẫn Triển khai hướng dẫn thi THPT quốc gia 2018
150/QĐ-SGDĐT 27/03/2018 Quyết định Ban hành QĐ quản lý vân hành và sử dụng hệ thống phần mềm Mạng giáo dục đã triển khai tập huấn
463/SGDĐT-KHTC 26/03/2018 Công văn Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với TE mẫu giáo
438/BC-SGDĐT 22/03/2018 Báo cáo BC tình hình và kết quả hoạt động KHoa học và Công nghệ cơ sở 2017 phương hướng 2018
441/KH-SGDĐT 22/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đến năm 2020
443/SGDĐT-GDTXCN 22/03/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy,tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy 2018
430/SGDĐT-QLCL 21/03/2018 Công văn Tập huấn hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận TH THPT
432-SGDĐT 21/03/2018 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC quý I, năm 2018
410/BC-SGDĐT 20/03/2018 Báo cáo BC về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I và KH kiểm soát TTHC 9 tháng cuối năm 2018
400-SGDĐT 19/03/2018 Công văn Chương trình phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục Gương người tốt việc tốt