Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
385/BC-SGDĐT 15/03/2018 Báo cáo BC tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018
378/SGDĐT-VP 14/03/2018 Công văn Phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông đưa báo giáo dục và thời đại đến với CB, GV và HS
363-SGDĐT 13/03/2018 Công văn Triển khai tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018
364/SGDĐT-CTTT 13/03/2018 Báo cáo BC sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp
355/SGDĐT-GDTXCN 12/03/2018 Công văn TC Chương trình tư vấn Tiếp bước trường  thi 2018
341/KH-SGDĐT 06/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND,tỉnh Đăk Nông  nhiệm kỳ 2014-2018 của Sở GDĐT
98/QĐ-SGDĐT 28/02/2018 Quyết định Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
288/KH-SGDĐT 27/02/2018 Kế hoạch KH Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học 2018
289/SGDĐT-TCCB 27/02/2018 Công văn TC nghiên cứu góp ý dự thảo chuẩn hiệu trưởng PT
82/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục