Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
659/CTr-SGDĐT-KHK 23/04/2018 Chương trình Chương trình phối hợp Hoạt động khuyến học, khuyến tài, XD xã hội học tập giữa Sở GDĐT và Hội khuyến học tỉnh giai đoạn 2017-2020
1167/CTr-SGDĐT 05/07/2017 Chương trình Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2017