Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Đề thi 22/05/2017 Văn bản khác Ma trận đề thi chọn HSG tỉnh cấp THPT năm học 2017-2018
867/QĐ-SGDĐT 19/05/2017 Quyết định Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT
851/QĐ-SGDĐT 16/05/2017 Quyết định Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ Sở GDĐT
824/QĐ-SGDĐT 16/05/2017 Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra công vụ Sở GDĐT
797/TB-SGDĐT 12/05/2017 Thông báo Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức
838/QĐ-SGDĐT 12/05/2017 Quyết định Thuyên chuyển công chức Trần Thị Hải Yến
839/QĐ-SGDĐT 12/05/2017 Quyết định Thuyên chuyển công chức Phan Thị Hằng Nga
840/QĐ-SGDĐT 12/05/2017 Quyết định Thuyên chuyển công chức, viên chức Điểu Hồng Khánh
841/QĐ-SGDĐT 12/05/2017 Quyết định Thuyên chuyển công chức, viên chức Trần Thị Hiền
784/KL-SGDĐT 11/05/2017 Kết Luận Kết luận kiểm tra chuyên ngành giáo dục Phòng Giáo dục Mầm non