Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
976/SGDĐT-GDTRH 06/06/2017 Công văn Hướng dẫn thực hiện xây dựng trường THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và định hướng 2030
968/BC-SGDĐT 05/06/2017 Báo cáo Báo cáo công tác Phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2017
967/BC-SGDĐT 05/06/2017 Báo cáo Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm lĩnh vực giáo dục và đào tạo
943/BC-SGDĐT 31/05/2017 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên  năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay
930/SGDĐT-KHTC 29/05/2017 Công văn Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
907/KH-SGDĐT 25/05/2017 Kế hoạch Kế hoạch tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo
881/QĐ-SGDĐT 23/05/2017 Quyết định Quyết định bổ nhiệm lại CBQL Lê Minh Tiến
890/BC-SGDĐT 23/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình giáo dục của địa phương trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá 14
889/SGDĐT-GDTRH 23/05/2017 Công văn Thí điểm trường THPT phát triển theo hướng chất lượng cao giai đoạn 2017-2020
886/BC-VSTBPN 23/05/2017 Báo cáo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị