Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
654/QĐ-SGDĐT 15/03/2017 Quyết định Bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Bảo, PHT THPT Trần Hưng Đạo
618/QĐ-SGDĐT 28/02/2017 Quyết định QĐ ban hành Quy chế hoạt động bộ phận 1 của Sở GDĐT
567/QĐ-SGDĐT 07/02/2017 Quyết định Điều động và bổ nhiệm CBQL Nguyễn Xuân Sinh
568/QĐ-SGDĐT 07/02/2017 Quyết định Điều động và bổ nhiệm CBQL Huỳnh Cao Đông
563/QĐ-SGDĐT 07/02/2017 Quyết định Điều động và bổ nhiệm CBQL Trịnh Đức Tiến
566/QĐ-SGDĐT 07/02/2017 Quyết định Điều động và bổ nhiệm CBQL Lê Công Trinh
564/QĐ-SGDĐT 07/02/2017 Quyết định Điều động và bổ nhiệm CBQL Lê Thị Chung
565/QĐ-SGDĐT 07/02/2017 Quyết định Điều động và bổ nhiệm CBQL Nguyễn Văn Dung
555/QĐ-SGDĐT 23/01/2017 Quyết định QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Trang 10 / 10« Đầu...«678910