Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
82/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
83/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
84/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
59/QĐ-SGDĐT 31/01/2018 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Sở GDĐT tỉnh Đăk Nông
41/QĐ-SGDĐT 24/01/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ,công chức
2097/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định TL  Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở GDĐT
2098/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định Phân công Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo điều hành CCHC tại Sở GDĐT
2099/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định Banh hành Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính Sở GDĐT
2097/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định QĐ Thành lập Ban chỉ đạo CCHC Sở GDĐT
1570/QĐ-SGDĐT 21/12/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục
Trang 4 / 10« Đầu...«23456»...Cuối »