Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
268/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
269/QĐ-SGDĐT 08/05/2018 Quyết định TL  Ban thư ký Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đăk Nông năm 2018
244/QĐ-SGDĐT 23/04/2018 Quyết định Ban hành quy định về nội dung thực hiện các phương thức tuyển sinh chế độ ưu tiên đối với tuyển sinh Trung học PT trên địa bàn
225/QĐ-SGDĐT 23/04/2018 Quyết định Công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm,nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp cơ sở đơn vị trực thuộc sở năm học 2017-2018
223/QĐ-SGDĐT 20/04/2018 Quyết định Ban hành quy chế hoạt động vủa Ban biên tập Website Sở GDĐT tỉnh Đăk Nông
186/QĐ-SGDĐT 13/04/2018 Quyết định TL Đoàn kiểm tra công vụ sở GDĐT
150/QĐ-SGDĐT 27/03/2018 Quyết định Ban hành QĐ quản lý vân hành và sử dụng hệ thống phần mềm Mạng giáo dục đã triển khai tập huấn
98/QĐ-SGDĐT 28/02/2018 Quyết định Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
82/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
83/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
Trang 2 / 9«12345»...Cuối »