Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
150/QĐ-SGDĐT 27/03/2018 Quyết định Ban hành QĐ quản lý vân hành và sử dụng hệ thống phần mềm Mạng giáo dục đã triển khai tập huấn
98/QĐ-SGDĐT 28/02/2018 Quyết định Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
82/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
83/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
84/QĐ-SGDĐT 26/02/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục
59/QĐ-SGDĐT 31/01/2018 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Sở GDĐT tỉnh Đăk Nông
41/QĐ-SGDĐT 24/01/2018 Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ,công chức
2097/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định TL  Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở GDĐT
2098/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định Phân công Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo điều hành CCHC tại Sở GDĐT
2099/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Quyết định Banh hành Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính Sở GDĐT
Trang 3 / 10«12345»...Cuối »