Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1604/QĐ-UBND 04/10/2017 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
1319/QĐ-SGDĐT 02/10/2017 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017-2018
1310/QĐ-SGDĐT 29/09/2017 Quyết định QĐ ban hành quy chế bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT
1261/QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
1262/QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
1263-QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
1264/QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
1265/QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
1266/QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
1267/QĐ-SGDĐT 18/09/2017 Quyết định Bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL giáo dục
Trang 5 / 10« Đầu...«34567»...Cuối »