Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
59/TB-UBND 17/05/2017 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông.
03/CT-UBND 17/05/2017 Chỉ thị Chỉ thị số 03/CT – UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
662/QĐ-UBND 19/04/2017 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
599/QĐ-UBND 03/04/2017 Quyết định Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020
Trang 3 / 3«123