Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1604/QĐ-UBND 04/10/2017 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Số 5523/UBND-NC 04/10/2017 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
5321/UBND-KGVX 26/09/2017 Công văn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu đầu năm
101/TB-SGDĐT 16/08/2017 Kết Luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
06/CT-UBND 07/08/2017 Chỉ thị Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
1265/QĐ-UBND 31/07/2017 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 tỉnh Đắk Nông
886/QĐ-UBND 30/06/2017 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
12/2017/QĐ-UBND 20/06/2017 Văn bản QPPL Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
59/TB-UBND 17/05/2017 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông.
03/CT-UBND 17/05/2017 Chỉ thị Chỉ thị số 03/CT – UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Trang 2 / 3«123»