Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 12/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2017
Loại văn bản Văn bản QPPL
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tải về
Xem văn bản
Xem Online