Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/CT-UBND 16/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11 của UBND tỉnh
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
09/CT-UBND 10/10/2017 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục
06/CT-UBND 07/08/2017 Chỉ thị Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
1921/CT-BGDĐT 31/05/2017 Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.
03/CT-UBND 17/05/2017 Chỉ thị Chỉ thị số 03/CT – UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
277/SGDĐT-KTKĐCLGD 23/02/2017 Chỉ thị Thời gian tổ chức kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp THPT từ năm học 2017-2018 trở đi
15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước