Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học
1558/SGDĐT-TCCB 31/08/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ và thành phần HS đề nghị bổ nhiệm
1545/SGDĐT-GDTXCN 29/08/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX
1548/SGDĐT-GDMN 29/08/2017 Hướng dẫn Hướng dấn thực hiện nhiệm vụ GDMN  năm học 2017-2018
1456/SGDĐT-TTr 15/08/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
1418/HD-SGDĐT 11/08/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
666/HD-CĐN 01/06/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"
675/HD-CĐN 09/05/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn cuộc thi "Viết về tấm gương nhà giáo"
Trang 5 / 5«12345