Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1767/SGDĐT-KTKĐCLGD 28/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục 2017-2018
1679/SGDĐT-CTTT 18/09/2017 Hướng dẫn Hướn dẫn thực hiện nhiệm vụ GDDT năm 2017-2018
1681/SGDĐT-CTTT 18/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCTTT đạo đức lối sống cho HS năm 2017- 2018
1687/SGDĐT-TTr 18/09/2017 Hướng dẫn Hướng dấn hưởng ứng ngày pháp luật 2017
1689/SGDĐT-CTTT 18/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 2017-2018
1648/HD-SGDĐT 14/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định dạy thêm học thêm
1652/HD-SGDĐT 14/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị 06/CT-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh
1617/SGDĐT-TTr 11/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra phối hợp thực hiện công tác thanh tra
793/HDLN-BHXH-SGDĐT 06/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn liên ngành thực hiện bảo hiểm y tế HS, SV năm học 2017-2018
1569/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2017 2018
Trang 4 / 5«12345»