Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1722/SGDĐT-GDTH 07/09/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
1674-SGDĐT 31/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thi chọn đội tuyển HSG dự thi HSGQG 2019
1649/SGDĐT-GDTrH 28/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục TH năm học 2018-2019
1625-SGDĐT 27/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn quy trình biên soạn bổ sung,cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp
1626-SGDĐT 27/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và TC cuộc thi KHKT
1523/SGDĐT-VP 14/08/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
1459/KH-SGDĐT 06/08/2018 Hướng dẫn KH Khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại BC số 390-BC/TU ngày 08/3/2018
1333/SGDĐT 17/07/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị năm học 2018-2019
1306/SGDĐT-KHTC 13/07/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn thu, chi đầu năm học 2018-2019.
1255/SGDĐT-GDTXCN 05/07/2018 Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH,CĐSP,TCSP 2018
Trang 2 / 5«12345»