Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
91-BC-SGDĐT 14/03/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2020
90-BC-SGDĐT 12/03/2020 Báo cáo BÁO CÁO về việc thực hiện Chỉ thị số 17, Công văn số 470 và Công văn số 1808 của UBND tỉnh quý I năm 2020
86-BC-SGDĐT 11/03/2020 Báo cáo BC_Tình hình tổ chức học tập
83-BC-SGDĐT 09/03/2020 Báo cáo BC Khắc phục những tồn tại hạn chế sau giám sát
74-BC-SGDĐT 26/02/2020 Báo cáo báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019
68-BC-SGDĐT 18/02/2020 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, năm 2020
60-BC-SGDĐT 17/02/2020 Báo cáo BC quý i/2020 về trả kết quả qua BĐCI
58-BC-SGDĐT 14/02/2020 Báo cáo Báo cáo công tác CCHC quý I/2020
56-BC-SGDĐT 13/02/2020 Báo cáo BÁO CÁO BỂ BƠI 2020
54-BC-SGDĐT 11/02/2020 Báo cáo Báo cáo Tổng kết công tác An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 và phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2020
Trang 2 / 16«12345»10...Cuối »