Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
446-BC-SGDĐT 21/08/2020 Báo cáo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 515/QĐ-TTg
443-BC-SGDĐT 20/08/2020 Báo cáo Báo cáo công tác CCHC quý III/2020
440-BC-SGDĐT 20/08/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9, năm 2020
436-BC-SGDĐT 18/08/2020 Báo cáo Báo cáo BĐCI 9 tháng đầu năm 2020
426-BC-SGDĐT 14/08/2020 Báo cáo BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2012-2020
421-BC-SGDĐT 13/08/2020 Báo cáo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020
416-BC-SGDĐT 12/08/2020 Báo cáo Về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục trung học
403-BC-SGDĐT 06/08/2020 Báo cáo V/v báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện NQ số 04-NQ/TU về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
399-BC-SGDĐT 05/08/2020 Báo cáo Báo cáo tổng kết công tác giáo dục thể chất năm học 2019-2020
337/BC-SGDĐT 08/07/2020 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thanh tra năm học 2019-2020
Trang 2 / 19«12345»10...Cuối »