Báo cáo Kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 01 năm 2021

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 28/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 18/01/2021
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Phan Thanh Hải
Trích yếu Báo cáo Kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 01 năm 2021
Tải về
Xem văn bản
Xem Online