Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
48-BC-SGDĐT 06/02/2020 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
157-BC-SGDĐT 07/11/2019 Báo cáo Bao cao viec to chuc thuc hien Cong tac thanh tra dau nam theo CV893TTrBGD
151-BC-SGDĐT 04/11/2019 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
89-BC-SGDĐT 17/09/2019 Báo cáo Báo cáo KSTTHC quý III/2019
66-BC-SGDĐT 09/09/2019 Báo cáo Báo cáo 9 tháng về nâng cao chỉ số PCI
65-BC-SGDĐT 06/09/2019 Báo cáo CV Báo cáo thực hiện chỉ thị 50
37-BC 20/08/2019 Báo cáo BC 9 tháng thực hiện CCHC
14-BC-SGDĐT 07/08/2019 Báo cáo BC Công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc Hội khóa XIV
1401-SGDĐT 01/07/2019 Báo cáo BC Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019
1361-SGDĐT 25/06/2019 Báo cáo BC Tổng kết công tác y tế trường học
Trang 3 / 16«12345»10...Cuối »