Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
333/BC-SGDĐT 06/07/2020 Báo cáo Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2019-2020
305/BC-SGDĐT 24/06/2020 Báo cáo Báo cáo TĐ-KT tổng kết công tác pháp chế
300/SGDĐT-VP 22/06/2020 Báo cáo báo cáo thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên trang thông tin điện tử năm 201989_CV_bc_cong_khai_minh_bach_Signed_Signed_Signed20200622100321
221-BC-SGDĐT 20/05/2020 Báo cáo Báo cáo 6 tháng về công tác CCHC năm 2020
180-BC-SGDĐT 27/04/2020 Báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
163-BC-SGDĐT 17/04/2020 Báo cáo BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 CẤP TIỂU HỌC
114-BC-SGDĐT 23/03/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin quý I năm 2020
111-BC-SGDĐT 20/03/2020 Báo cáo Công văn Báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá tình hình tình hình - kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, Quý I năm 2020
110-BC-SGDĐT 19/03/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống covid-19 đối với Giáo dục trung học
96-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Trang 3 / 19«12345»10...Cuối »