Báo cáo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 650/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 09/12/2020
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Trần Sĩ Thành
Trích yếu Báo cáo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW
Tải về
Xem văn bản
Xem Online