Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
97-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông và điều chỉnh lại quy mô điểm trường, lớp học trong năm học 2019 - 2020
99-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo báo cáo công tác an toàn giao thông quý I năm 2020
100-BC-SGDĐT 16/03/2020 Báo cáo Báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý I/2020
91-BC-SGDĐT 14/03/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2020
90-BC-SGDĐT 12/03/2020 Báo cáo BÁO CÁO về việc thực hiện Chỉ thị số 17, Công văn số 470 và Công văn số 1808 của UBND tỉnh quý I năm 2020
86-BC-SGDĐT 11/03/2020 Báo cáo BC_Tình hình tổ chức học tập
83-BC-SGDĐT 09/03/2020 Báo cáo BC Khắc phục những tồn tại hạn chế sau giám sát
74-BC-SGDĐT 26/02/2020 Báo cáo báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019
68-BC-SGDĐT 18/02/2020 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, năm 2020
60-BC-SGDĐT 17/02/2020 Báo cáo BC quý i/2020 về trả kết quả qua BĐCI
Trang 4 / 19« Đầu...«23456»10...Cuối »