Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
417/BGDĐT-KTKĐCLGD 10/02/2017 Công văn Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017
33/TB-BGDĐT 18/01/2017 Thông báo Thông báo kết luận Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
801/KH-BGDĐT 04/11/2016 Công văn Kế hoạch Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
189/BGDĐT-CTHSSV 18/01/2016 Công văn Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Văn bản QPPL Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 3 / 3«123