Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
619/BC-SGDĐT 24/11/2020 Báo cáo Báo cáo công tác CCHC năm 2020
87/KH-SGDĐT 17/11/2020 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2020-2021
1673/KL-SGDĐT 17/11/2020 Kết Luận Kết luân thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp; việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021
607/BC-SGDĐT 16/11/2020 Báo cáo Báo cáo Bưu chính Công ích năm 2020
1646/CV-SGDĐT 11/11/2020 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HĐTN TỪ NĂM HỌC 2020-2021
602/BC-SGDĐT 11/11/2020 Báo cáo BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020
1638/CV-SGDĐT 10/11/2020 Hướng dẫn HD công tác thi đua năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo
1630/CV-SGDĐT 09/11/2020 Hướng dẫn V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
581/BC-SGDĐT 05/11/2020 Báo cáo V/v báo cáo đánh giá tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
1592/CV-SGDĐT 04/11/2020 Công văn Hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2020-2021
Trang 1 / 6712345»102030...Cuối »