Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/09/2020 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020
66/KH-SGDĐT 28/08/2020 Kế hoạch KẾ HOẠCH TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HS LỚP 1, NĂM HỌC 2020-2021
50-KH-SGDĐT 05/06/2020 Kế hoạch Kế hoạch biên chế công chức Sở GDĐT năm 2021
46-KH-SGDĐT 19/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020 của Sở GDĐT Đắk Nông
45-KH-SGDĐT 11/05/2020 Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
44/KH-SGDĐT 06/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
31-KH-SGDĐT 30/03/2020 Kế hoạch KH CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHÔNG BẠO HÀNH GDMN
11-KH-SGDĐT 10/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
20-KH-SGDĐT 24/09/2019 Kế hoạch KH Công tác pháp chế 2019-2020
13-KH-SGDĐT 06/09/2019 Kế hoạch CV Ke hoach phong chong tham nhung 2019
Trang 4 / 11« Đầu...«23456»10...Cuối »