Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
165/KH-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch KH Thực hiện công tác phòng chông tham nhũng đến 2020 của ngành GDĐT
166/KH-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch KH Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước 2019 của ngành GDĐT tỉnh Đăk Nông
97/QĐ-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch Phê duyệt  KH công  tác Pháp chế 2019
162/KH-SGDĐT 25/01/2019 Kế hoạch KH  Thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên của ngành giáo dục
133/KH-SGDĐT 22/01/2019 Kế hoạch KH triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2019 của ngành GDĐT
1412/KH-SGDĐT 30/07/2018 Kế hoạch KH Triển khai thực hiện QĐ 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017
1376/KH-SGDĐT 23/07/2018 Kế hoạch KH Triển khai thực hiện đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông 2018-2025
81/KH-ĐU 13/07/2018 Kế hoạch KH Thực hiện các chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,phong cách HCM theo chuyên đề 2018
1291/KH-SGDĐT 12/07/2018 Kế hoạch KH Bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2018
1284/KH-SGDĐT 11/07/2018 Kế hoạch KH Bồi dưỡng  thường xuyên CB quản lý các cơ sở giáo dục MN và giáo viên các cơ sở giáo dục MN, PT và GDTX 2018-2019
Trang 3 / 9«12345»...Cuối »